Marblexthailand.co.th
   
 
TH   Eng
 

บริการหลังการขาย

1. Renovate สำหรับเจ้าของอาคารที่ต้องการซ่อม ปรับปรุงหรือปูพื้นกระเบื้องใหม่ เพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์อาคารให้ดูทันสมัยอยู่เสมอ บริษัทฯ มีบริการซ่อม ปรับปรุง รื้อพื้นกระเบื้องเดิมออกและปูด้วยกระเบื้องใหม่ โดยช่างผู้ชำนาญงาน โดยที่สามารถเลือกประเภทงานปรับปรุงดังนี้

     1.1 ปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูปชนิดบาง (Marblex Slim) โดยใช้ปูนกาวหรือปูนมอร์ต้า
     1.2 ปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูปชนิดหนา (Terrazzo)  โดยใช้ปูนกาวหรือปูนมอร์ต้า
 

2. งานขัดแว๊กซ์  เหมาะสำหรับพื้นอาคารที่ใช้งานมานานและต้องการทำความสะอาดพื้นผิวให้เป็นเงางาม บริษัทฯมีบริการขัดลงแว๊กซ์ ตามประเภทการใช้งานและตามความต้องการของลูกค้า ดังนี้ 

       งานขัดลง Wax กระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป

     2.1 งานขัดล้างและลง wax ขี้ผึ้ง
     2.2 งานขัดล้างและลง Wax ชนิดน้ำ
    2.3 งานขัดล้างและลง MPC

3. งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำ บริษัทฯมีช่างที่ชำนาญงานในการให้คำปรึกษาในการติดตั้งกระเบื้องและทีมขายที่พร้อมให้บริการและให้คำปรึกษาในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะแก่การใช้งานของท่าน